دارالترجمه رسمی پل

کار در آلمان
تحصیل در آلمان
ویزای تحصیلی
پیوست به خانواده
ویزای جستجوی کار
ویزای بلوکارت
ویزای شنگن

آدرس:

اصفهان، چهارراه توحید، مجتمع نگین، واحد 214

36261899 – 36261963 031
info@pol-online24.com

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه       9 الی 18
پنجشنبه                    9 الی 14