موسسه آموزش زبان آلمانی تهران (ساختمان قلهک )
قلهک، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان کی نژاد، خیابان اسلامیه شرقی، پلاک 10 

تلفن:   22606146 – 22601851 021 
فاکس: 22631204 021 
پست الکترونیک: info@dsit.org

موسسه آموزش زبان آلمانی تهران (ساختمان دیباجی )
خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان تسلیمی، پلاک 41
تلفن:   96621200 021
پست الکترونیک: info@dsit.org

 


انجمن فرهنگی اتریش در تهران (ÖKF) 
خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم، نبش سیبویه، پلاک 1
تلفن: 88764823 – 88765525 021
فکس: 88766897 021
پست الکترونیک: kultur@dpimail.netموسسه فرهنگی، آموزشی انجل در شیراز
شیراز، خیابان ارم، خیابان سروناز، آکادمی آلمانی انجل
تلفن: 3229595 – 32272110 071
پست الکترونیک: info@gli-shiraz.com

 


اصفهان:
مدرسين خصوصي زبان آلماني در اصفهان:
– آقاي فرهادي پور: 8247682 0913
– خانم صفاپور: 3190045 0913
– خانم زمانيان: 5007902 0935
– خانم فولادی: 2374909 0903
– آقای محسن محمدی: 1646787 0913
– خانم عابدی: 1674143 0913
– خانم موسوی: 1398115 0917 (شیراز)

موسسات زبان آلماني در اصفهان:
– کانون زبان ایران
– شعبه برادران
نشانی: خیابان چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، نرسیده به دادگستری، پلاک 33
تلفن: 36612582-031، 36615245-031
فکس: 36615349-031

– شعبه خواهران
نشانی: میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کوچه شهید موذن صفایی، پلاک 12
تلفن: 36240947 031-36274075 031
فکس: 36287377-031

موسسه نگین
نشانی: 
خیابان مشتاق اول، خیابان ابوالحسن اصفهانی، کوی ارگ، شماره 2
تلفن: 32755607 031
فکس: 32755608 031

موسسه صدر
نشانی: خیابان شریعتی، بن بست کسایی
تلفن:  36248448 031

موسسه دنا
نشانی: خیابان حکیم نظامی، خیابان شهید موحدی، بن بست سپیده
تلفن: 36279008 031

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
نشانی: خیابان فرایبورگ، نبش کوچه 14
تلفن: 36702953 031
09139740188