اطلاعات مربوط به ویزای شنگن کشور آلمان:
اطلاعات کلی پیرامون روادید شنگن
اطلاعات پیرامون درخواست روادید “ترانزیت فرودگاه”
چک لیست ویزای شنگن *
فرم ویزای شنگن

آخرین به روزرسانی: اردیبهشت 96


اطلاعات مربوط به ویزای بلندمدت(دانشجویی، پیوستن به خانواده و …) کشور آلمان:
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / دانشجویی و دوره دکترا

روادید اقامت بلند مدت دانشجویی
راهنمای تایید مدارک تحصیلی در سفارت آلمان

چک لیست اقامت دانشجویی و فرصت مطالعاتی
فرم ویزای بلندمدت تحصیلی، پیوستن به خانواده

آخرین به روزرسانی: اردیبهشت 96


سایر روادید کشور آلمان:
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی برای متخصصین مهمان
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پیوستن خانواده به همسر (و فرزندان همراه)
برگه راهنمای جهت درخواست روادید پیوستن فرزند به پدر یا مادر
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پیوستن به خانواده (پیوستن فرزند به پدر یا مادر )
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پیوستن به خانواده برای اتباع افغانستان
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / ازدواج در آلمان
برگه راهنما جهت درخواست روادید جهت ارزیابی برابری ارزش مدارک آموزشی و تحصیلی خارجی بر اساس مادهa 17 قانون اقامت
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / پزشکان متخصص
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / اشتغال به کار
راهنمای درخواست ویزای اقامت بلند مدت / تأسیس شرکت (کار آزاد)
راهنمای مراحل و مدارک مورد نیاز برای سفرهای نمایشگاهی
ویزا جهت معالجه در آلمان

آخرین به روزرسانی: اردیبهشت 96
اطلاعات مربوط به ویزای شنگن کشور اتریش:
چک لیست ویزای شنگن
فرم ویزای شنگن


اطلاعات مربوط به ویزای بلند مدت کشور اتریش:
درخواست اقامت دانشجویی
فرم ویزای بلندمدت
درخواست گواهی از سازمان سنجش (گواهی رتبه- گواهی قبولی)
توضیح: واریز مبلغ 33000 ریال به شماره حساب 2172119001003 (بانک ملی- شعبه خزانه داری کل) و ارسال فیش پرداختی به همراه آن
آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، بین استاد نجات اللهی و سپهبدد قرنی، پلاک 204
تلفن: 3-88923950
صندوق پستی تهران: 4378-15875

چنانچه درخواست ارایه این سرویس را از طرف دارالترجمه دارید با شماره های دفتر تماس حاصل فرمایید.