ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

 شناسنامه
کارت ملی
گواهی فوت
گواهی تجرد
گواهی ولادت
سند ازدواج
سند طلاق
گواهی عدم سو پیشینه کیفری
گواهینامه رانندگی
کارت پایان خدمت و معافیت

اسناد

سند مالکیت
ارزیابی املاک
استعلامات اداره ثبت اسناد واملاک
اسناد مالکیت وسا ئط نقلیه موتوری
بیع نامه واجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول
وکالتنامه
تعهد نامه
اقرارنامه
استشهادنامهاحکام دادگاهها

مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی(ابتدایی – راهنمایی – متوسطه – پیش دانشگاهی )

مدارک دانشگاهی

مدارک کاردانی
کارت دانشجویی
ارزشنامه های تحصیلی
مدارک ریز و نمرات و گواهی های صادره از وزارت علوم ـ تحقیقات و فناوری
مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی
گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی
مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی
مدارک ودانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور
مدارک صادره از حوزه های علمیه
کارت نظام پزشکی
سر فصل دروس
کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری
تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد
مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران
مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

گواهی های آموزشی

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای
گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی
گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان
گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی
گواهی های کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی